Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden & Retourvoorwaarden

Bedrijfsgegevens: Wijnbutler.nl & Wijnproeven.nu

Sint Teunismolenweg 50E 6534AG Nijmegen Nederland

info@wijnbutler.nl

0612409014
KvK: 77025121
Registratienummer belastingdienst: NL003136920B31

1) Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met Wijnbutler. De voorwaarden worden ook bij iedere overeenkomst beschikbaar gesteld.

2) Privacy en veiligheid

Wijnbutler beschermt de gegevens van de klant en draagt zorg voor een veilige betaalomgeving.

3) Aanbod

Ieder aanbod is nauwkeurig en volledig. Prijzen zijn inclusief btw. Indien het aanbod beperkt geldig is, wordt dit duidelijk vermeld. De informatie schetst een reëel beeld van het product. Een kennelijke fout of vergissing is niet bindend.

4) Aanvaarding

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding. Hiervan ontvangt de klant een bevestiging.

5) Levering

Wijnbutler levert zo spoedig mogelijk – in beginsel uit voorraad- op het opgegeven adres. Indien 20 dagen niet haalbaar is, ontvangt de klant daarover zo spoedig mogelijk bericht. Indien vanaf de bestelling 30 dagen zijn verstreken, mag de klant de overeenkomst ontbinden. Indien levering niet mogelijk is, spant Wijnbutler zich in om een alternatief te bieden. Dit gebeurt in overleg met de klant.
Voor levering kan Wijnbutler derden inschakelen, waaronder in elk geval

PostNL, DHL, DPD en GLS.

Wijnbutler levert in Nijmegen zo veel mogelijk per bakfiets. Wijnbutler behoudt het recht om elke andere vorm van vervoersmiddelen en bezorging te kiezen.

6) Betaling

Bij wanbetaling kunnen redelijke kosten in rekening worden gebracht naast eventuele schadevergoeding. Redelijk zijn maximaal de in de rechtspraak gebruikelijke staffel voor incassokosten.

7) Bedenktijd en retouren

Vanaf de dag van ontvangst heeft de klant 14 dagen bedenktijd. Indien de klant het product wil retourneren, dient de klant dit binnen die termijn kenbaar te maken.  De klant heeft dus het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De klant dient het product inclusief verpakking en alle geleverde toebehoren te retourneren aan Wijnbutler, zoveel mogelijk in de staat waarin het is ontvangen.

De klant is verantwoordelijk voor de retourneringskosten.

Om gebruik te maken van dit recht dient de klant contact op te nemen met info@wijnbutler.nl om het retour bij ons kenbaar te maken. 

De betaling wordt uiterlijk 30 dagen na aanmelding van het retour op een rekening van de klant teruggestort.

8) Garantie en conformiteit

De klant heeft minimaal zes maanden garantie. De klant wordt geïnformeerd over de eventuele aanvullende garantie.
Wijnbutler staat in voor hetgeen de klant redelijkerwijze van het product mag verwachten.

9) Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Wijnbutler is beperkt tot het factuurbedrag.

10) Klachten

Een klacht dient schriftelijk te worden gemeld. E-mail is ook schriftelijk. Als de klant erom vraagt, neemt Wijnbutler over de klacht telefonisch contact op met de klant. De klant dient de klacht te melden binnen een redelijke tijd na het ontstaan ervan.

De klant ontvangt een ontvangstbevestiging of een inhoudelijke reactie binnen 14 dagen. Indien afhandeling binnen 14 dagen niet mogelijk is, wordt de klant op de hoogte gehouden van de voortgang.

11) Aanvullingen en afwijkingen

Van deze voorwaarden wijkt Wijnbutler niet ten nadele van de klant af. Eventuele aanvullingen worden voldoende kenbaar gemaakt.

12) Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

13) Afname Diensten

Bij afname van diensten, zoals wijnproeverijen en evenementen, wordt vooraf middels een voorstel een prijs afgesproken. In het voorstel staat een minimum afname gespecificeerd, uitgedrukt in aantal personen. Na bevestiging van de opdracht kan de klant tot 14 dagen kostenloos annuleren. Bij annuleren binnen de 14 dagen wordt de minimale afname in rekening gebracht, of kan het evenement worden verplaatst naar een andere datum.

Opgemaakt op 21-05-2020 te Nijmegen

Laatst aangepast op 09-12-2020 te Nijmegen